Kontakt

KONTAKTNI PODACI

Naslov: Hrvatsko Kulturno Društvo u Mariboru, Partizanska cesta 12/2 , 2000 Maribor, Slovenija
Email: info@hkdm.si


TRR: Banka Koper IBAN: Si56 1010 0004 4564 123