Likovna sekcija Milena Lah

Likovna sekcija Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru osnovana je u siječnju 2013. godine a sa aktivnim radom je počela u travnju iste godine, otvorenjem likovne izložbe vođe sekcije Marijana Mirta, mag. art. u prostorima HKDM. Glavni cilj sekcije je promicanje kulture i likovne prakse. Budući da djelujemo u okviru spomenutoga društva namjera nam je da se umjetnici iz regije udruže u svrhu promocije hrvatske likovne kulture i baštine na ovim prostorima. Na regionalnoj razini bi nastojali promicati kako hrvatske umjetnike u Sloveniji tako i slovenske umjetnike u Hrvatskoj, bez obzira na mjesto njihova prebivališta. Dapače, srednjoročno bi se orijentirali i na širu regiju (Austrija, Italija, Mađarska). Na taj način bi ciljanim akcijama doprinosili integraciji različitih kulturnih izričaja bilo u manjinskom kontekstu hrvatske etničke zajednice u navedenim zemljama ili kao aktualni kulturni subjekti u lokalnoj sredini. Sekcija je ustanovljena u svrhu veće prepoznatljivosti i dostupnosti.  

U sklopu likovne sekcije mišljene su i profesionalne aktivnosti, u prvom redu organizacija i provedba likovnih kolonija i simpozija, s time da bi kolonije bile zamišljene kao polu profesionalne, dok bi simpoziji bili koncipirani u profesionalnom smislu.

Sekciju kao i kolonije i simpozije imenujemo po likovnoj umjetnici Mileni Lah. Zašto ime Milena Lah? Zato što smo mišljenja da su njen život i umjetničko djelovanje postavili paradigmu koju bismo nastojali perpetuirati. Milena Lah rodila se 1920. godine u Svetome Križu u slovenskome primorju. Gim­naziju je pohađala u Mariboru i Zagrebu. Diplomirala je kiparstvo na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, u klasi Vanje Radauša (1949.), a potom je suradnica u Majstorskoj radionici Vanje Radauša (1949./50.). Prvi put izlaže na skupnoj iz­ložbi Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske (danas: Savez hrvatskih društava likovnih umjetnika) u Zag­rebu, 1950., samostalno istupa če­tiri godine poslije, isto u Zagrebu. Izlagala je na gotovo 50 samostalnih izložaba i na više od 240 skupnih, te sudjelovala na 20 kiparskih simpozija diljem svijeta. Od 1980. bila je pot­predsjednica evropskog simpozija St. Margarethen u Austriji, članica nekoliko međunarodnih kipar­skih simpozija, na kojima je redovito sudjelovala od 1963., (Kostanjevica na Krki, Forma viva). Gotovo sve skulpture na simpozijima izvela je u kamenu. Skulpture je inače radila i u bronci, staklu, željezu i drvu. Osobitu je pozornost posvećivala ženskim likovima. Cijeli je svoj život, dakle, umjetnica bila usko povezana uz Zagreb i Maribor, gdje je i našla svoje posljednje počivalište. Njezina umjetnost i dalje transcendira granice naših država a njezin avangardni pristup nije samo anticipirao vrijeme u kojem se trenutno nalazimo nego je i nagovijestio vrijeme u kojem ćemo se tek naći; sudeći po dosadašnjoj akuratnosti njenih slutnji za očekivati je da će i naša budućnost korespondirati u znakovitom suglasju sa njenim opusom. Svi oni umjetnici koji bi stupali u našu novoosnovanu sekciju, sa lakoćom bi se mogli poistovjetiti sa Mileninim radom. U tom smislu je Milenin život i djelo poveznica i nit vodilja svima koji bi se uključili u naš program – u prvom redu predavanja i likovne radionice.

Predsjednik sekcije: Marijan Mirt, mag art.
Podpredsjednica sekcije: Slađana Matić Trstenjak, mag.art.