O društvu

Počeci društva

Hrvatsko kulturno društvo u Mariboru (HKDM), utemeljeno je krajem 1990. godine

Poštovani g. ministre, novoimenovani g. časni konzule, dame in gospodo…

“Hrvatsko društvo želi udružiti pripadnike hrvatske narodnosti koji žive u R. Sloveniji. Djelatnost ovog društva utemeljena je na obistinjenju ustavnih načela i zakona R. Slovenije. Članovi su punoljetni pripadnici hrvatske narodnosti koji žive i rade u R. Sloveniji, kao i druge fizičke osobe koje žele upoznati i razvijati hrvatsku kulturu te se zauzimati za ciljeve i zadaće našeg društva, kako su određene pravilima….”

Pročitane riječi su zapisane na leđnoj strani svake članske iskaznice HKDMB te su moralna premisa ponašanja Hrvata u R.Sloveniji, gdje nas živi ca 57.000, znači nešto manje od 3% od svega aktivnoga stanovništva R.S, tj. brojčano najviše, više nego bilo koje druge narodnosne skupine neslovenaca u R.Sloveniji.

Samo na Štajerskom tj. mariborskom području nas je oko 20.000 i to svih profila: od doktora znanosti, profesora, kulturnih radnika, inžinjera, do običnih radnika i majstora svih profila.

Živimo u R. Sloveniji več od vremena “bijelih Hrvata”, uvijek prisutni u slovenskoj povjesti kao “domači” koji nisu nikad radili probleme nego su stolječima gradili te poštivali slovensku zemlju kao svoju, na svim područjima, te živjeli u nespornom suživotu sa Slovencima.

Zato smo 16.12. 1990, predratne godine ‘91, osnovali “Hrvatsko društvo u Mariboru”, prvo v R. Sloveniji, danas “Hrvatsko Kulturno Društvo MB”, sa ciljem da kod raspada Ex-Yu države, sačuvamo “hrvatsko narodnosno-kulturno biće” svih Hrvata u R. Sloveniji i da uz to solidarnosno pomognemo svojoj materi “domovini Hrvatskoj” u teškim momentima JNA agresije, te da pomognemo našoj aktualnoj domovini, R. Sloveniji, na njenom putu ka samostojnosti te izgradnji nove državnosti.

Staroj domovini Hrvatskoj smo v vremenu ratnih godina pomagali koliko je bilo v našoj moći, tj. u moći pojedinaca, članova našeg društva, u svim oblicima, o čemu postoje posebna sjećanja, na što smo ponosni…

R.Sloveniji smo pomogli te joj pokazali neupitnu lojalnost, kada smo uglavnom svi izašli na referendum (kao što smo I išli masovno u Hrvatsku) te smo se srcem opredjelili za slovensku ( I Hrvatsku) samostojnost. Isto tako smo među prvima bili samo-organizatori otpora protiv jugoslovenske klike i njihove vojske u R.Sloveniji, kada je pred kasarnom Vojvode Mišiča pala općenito prva žrtva za slovensku samostojnost, Hrvat, pokojni Šimček, član HDMB. I na to smo sa pietetom ponosni, to nam priznaju i naši Slovenci i Mariborčani.

“Hrvatsko kulturno društvo u Mariboru” je još uvijek jedini i nepolitični oblik naše samoorganizacije. Makar sa raznim kriznim razdobljima, još je uvijek skroman izvor naše samobitnosti….

Zato smo uvjereni, da če današnje otvorenje “Hrvatskog časnog Konzulata u Mariboru” biti dodatan korak ka razvoju dobrosudsjedskih odnosa između države Hrvatske i Slovenije, prije svega u službi svestranog servisa za nas ovdje živuće Hrvate. Uvjereni smo, da će obje države naći odgovarajući institucionalni model za nas, narodnosnu skupinu Hrvata u Sloveniji (kao I za Slovence u Hrvatskoj), te da ćemo dobiti ime i mjesto u pozitivnim ustavnim paragrafima, koji će nam osigurati prije svega redovno (I ne samo projektno) financiranje iz proračuna države Slovenije i djelom iz proračuna Hrvatske, sa čime čemo moči redovno financirati svoje aktivnosti I svoju organizacijsku stalnost te tako na kraju sačuvati svoj kulturološki i narodnosni identitet.

Danas, sa otvorenjem ovog konzulata, smo veoma sretni i zahvalni obim državama, I slovenskoj I hrvatskoj, da je konačno do toga došlo, te smo istovremeno ponosni na svoj doprinos u cjeloj priči. Tim više, jer je današnji prvi časni konzul R. Hrvatske u Sloveniji, g. profesor dr.Šime Ivanjko, naš bivši prvi predsjednik HKDMB, I kao jedan od prvih 10 članova iniciativnog odbora, koji je ustanovio HDMB, kao društvo pionir svih ostalih hrvatskih društava u Sloveniji. Uvjereni smo, da čemo mu biti u podporu kod njegovog častnog rada, kao i on nama, svim Hrvatima u Štajerskoj.

Nakraju, iskreno čestitamo časnome konzulu prof. Dr. Šime Ivanjku, na njegovom imenovanju, te mu želimo mnogo uspjeha u cjelokupnom radu. Sve Vas skupa lijepo pozdravljamo te …”doviđenja u Europi….”

U ime HKDMB, govor pripremio:

Marijan M. Maček, inicijator osnivanja HKD MB 1990 g.


Najaktualnije razdoblje

Godine 2002. u Mariboru je otvoren hrvatski konzulat sa časnim konzulom dr. Šimom Ivanjkom.


Krizna razdoblja

Za vrijeme Domovinskog rata glavna se aktivnost svodi na prikupljanje humanitarne pomoći i pomoći izbjeglicama. Zajedničkom akcijom velikog broja članova sakupljene su i otpremljene velike količine odjeće, obuće, sanitarnog, građevinskog i drugog materijala te znatna novčana sredstva.
Za vrijeme utemeljenja samostalne Slovenije, Hrvati s tog područja sudjeluju na referendumu za samostalnu Sloveniju kao i na oslobađanju Slovenije od Jugoslovenske vojske.


Društvo danas

Društvo je organizirano i djeluje po sekcijama, gdje se članovi druže i zabavljaju. Godišnje se organiziraju izleti, piknici i druge zabavne priredbe.
Vjernicima je organizirano i omogućeno bogoslužje na hrvatskom jeziku već od početka 1992. godine u Alojzijevoj crkvi na Glavnom trgu u Mariboru. Godine 1998. je na zalaganje društva u Mariboru utemeljena Hrvatska kršćanska misija, koju uspješno vodi Isusovac pater Valentin Miklobušec.


Registracija društva

Prva registracija društva je bila u siječnju 1991. godine i uvedena je u registar kod Temeljnog suda u Mariboru, pod brojem 026-28/90-5/8.
Statut

Zadnja promjena statuta i preimenovanje u Pravila Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru su bila prihvaćena na zboru članova 08.12.2007. godine i registrirana na Upravnoj jedinici Maribor pod registarskim brojem 190 dana 10.01.2008. godine.
Članovi

Društvo s povremenim oscilacijama broji oko 400 stalnih članova, većinom starije dobi. Radi se na tome, da se društvo pomladi sa naraštajem prve i druge generacije.
Hrvati Maribora su lojalni i uspješni građani Slovenije i maksimalno su uključeni u sve grane društva. Poznati su kao marljivi radnici i vrsni stručnjaci, kao liječnici, profesori, inženjeri, ekonomisti, umjetnici, direktori, političari i dr.


Statistika
Ciljevi

Vizija
Trajno združiti i organizirati ljude hrvatskog podrijetla, kao integriranu narodnu zajednicu u obliku nacionalne manjine u Republici Sloveniji, za učinkovitu suradnju s slovenskim matičnim narodom pri izgradnji blagostanja, međusobnog uvažavanja i poštovanja.


Kratkoročni ciljevi
Godišnji program


Dugoročni ciljevi
Trajno očuvanje hrvatskog podrijetla.
Pridobivanje statusa manjine
Okupljanje mladih
Evidencija Hrvata na našem področju


Financiranje
Članarina
Donatori
Sponzori
Sredstva od državnih institucija